آرشيوفاو بسترن B30

فاو

شرکت فاو

نمایش محصولات فاو شرکت فاو سال 1958 فعالیت خود را به عنوان اولین و بزرگترین سازنده خودروهای مسافری چین آغاز کرد. شرکت...
سدانفاو

فاو بسترن B30

فاو بسترن B30  یک خودرو خانوادگی در کلاس سدان می باشد که از سال 2015 تولید آن به واسته شرکت...