سایپا

Sorry, Posts you requested could not be found...

سایپا

شرکت سایپا

سایپا یا همان شرکت سهامی ایرانی تولید خودرو  در سال 1346  با سرمایه اولیه 160 میلیون ریال تاسیس شد. شرکت...