شاسی بلند

رنوشاسی بلند

رنو داستر 2017

رنو داستر 2017 بر روی پلتفرم X90 ساخته شده است و دارای قابلیت فنی مناسب و البته با هزینه نگهداری پایین...
1 2 3 4
صفحه 1از4